North Canadian River


North Canadian River
Sp Šiáurės Kanedianas Ap North Canadian River L u. JAV (Oklahoma)

Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė.